Worldwide Outreach

Meer dan 40 jaar Gods liefde verspreiden in Venezuela

Ondersteun ons met gebed! We willen graag weten als u voor ons bidt.

Contact Us

Onze Zendelingen

Sinds 1973 werken Hiske en Bartha Engels als zendelingen in Venezuela. In Caracas hebben zij hun uitvalbasis gevonden om het werk over het gehele land en over de grenzen te verspreiden. Hun dochter Swanny en haar man Douglas werken nu fulltime voor Worldwide Outreach.
 
Swanny en Douglas Pacheco zijn beide afgestudeerd als Arts aan de Universidad Central de Venezuela. Na hun diplomeren hebben ze er voor gekozen om een goede carrière met financiële zekerheid in te  ruilen voor een leven van afhankelijkheid van God.

We Are Everywhere!